קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=223386_ghi2_mp&act=view&dbid=docs&dataid=docs_832159_ghi_2768&fid=f5&name=אגרת%20היור%20%20צביקה%20בן%20נח%20%20על%20סיווג%20קיבוץ%20%20ערבות%20הדדית%20ועוד.pdf