חסר רכיב

סימה רובינשטיין

סימה רובינשטיין
- ט"ז תשרי תשל"ז
12/03/1907 - 30/09/1976

אנו נפרדים ממך סימה, אחרי שחיינו יחד 38 שנים במסלול קיבוצי משותף, מהן 14 שנה בשכונת בורוכוב, גליל-ים ו-24 שנים בגבעת-חיים איחוד.

את עלית בשנות השלושים משיקגו שבארצות-הברית, מתוך הכרה והחלפה ציונית פועלית, אחרי שהיית חברה במפלגת "פועלי ציון" בעירך בכל ימי נעוריך.


בארץ- ישראל למדת את מקצוע הלול באופן יסודי, וכשהצטרפת לקבוצת הבחורות בשכונת בורוכוב, הקמת את ענף הלול בקבוצה, פיתחת אותו ועבדת בו במסירות ובדבקות במשך כל השנים.
כאשר עברת לגבעת-חיים איחוד המשכת בעבודת גידול העופות בלול, בברווזיה ובהודיה. ראינו אותך בתנאי העבודה הקשים באותה המסירות והדבקות עליהן העידו חבריך לעבודה.

ארץ- ישראל והקיבוץ וחיי-עבודה בו - היו מרכז חייך ללא סייג, ובזה שימשת מופת חיים לנו ולכל העלייה מארצות-הברית שעלתה אתך בתקופה ההיא.

גדולה היתה החברות בין העולים ההם ורבה היתה ההערצה אל סימה. כ"כ ראו בך משפחתך וידידיך בארץ ובתפוצות חלוצה וכיבדו אותך וחיבבו אותך כל ימי חייך.

מיום עלייתך ועד יום פטירתך לא עזבת את הארץ, על אף ההזמנות החוזרות מיקיריך לבקרם בארצות-הברית.

כשסיימת את העבודה בענף בעלי-החיים ועברת למחסן הבגדים, שמרת בהקפדה על יום העבודה בנאמנות לתפיסת היסוד של חייך - עד יומך האחרון.לא במקרה באו החברות לעבודה לחפש אותך ולברר מה סיבת העדרך ביום פרוץ מחלתך האחרונה.

נזכור אותך, סימה יקרה, כל ימי חיינו. ינעמו לך רגבי אדמת ארצנו שכה דבקת בה.

(דברים על הקבר) 

טוני אזניהמקיבוץ מגליל-ים כתבו לנו:

חברים יקרים,
אנו משתתפים באבלכם על מותה של החברה סימה רובינשטיין ז״ל.

סימה לא היתה זרה לנו. היכרותנו עם סימה החלה להתרקם עוד בטרם הגיעה לקיבוץ. היא עבדה בלול של גודריץ ז"ל, בגבול שבין שכונת בורוכוב ורמת-גן. כקבוצה צעירה הצועדת את ראשית צעדיה ומחפשת דרכה,
פגשנו בשכונת בורוכוב יהודי יוצא אנגליה, מומחה מעולה בגידול עופות ורוצה דווקא להשתית את הענף הזה על נסיונותיו שבאנגליה, אשר הניבו פרי. סימה עבדה בלול הזה במסירות ובנאמנות.
אגב ביקורים תכופים הדדיים נתהדקו קשרינו עם סימה, שהחליטה, שעם הקמת לול בקבוצתנו היא תצטרף אליה ואכן כך היה. בשבת 1941 הקמנו לול קטן בשכונת-בורוכוב ולאחר זמן קצר עזבה סימה את עבודתה אצל גודריץ ז"ל ועברה אלינו. מיומה הראשון היא עבדה בלול וראתה בפיתוח ענף זה את ייעוד חייה.

הזעזוע המיוחד והמיותר שעבר על ישובי הקיבוץ המאוחד, שגרם לפילוגם המכאיב והטראגי ולעזיבת מספר חברים את ישוביהם, פגע גם בנו. סימה ז"ל עזבה אותנו, עם חברים אחדים, והצטרפה לקיבוצכם. בוודאי למדתם להכירה במשך עשרות השנים שפעלה בתוככם.

למרות הריחוק בין שני הישובים והזמן הרב מאז היא עברה אליכם, הרגשנו קירבה אל סימה ואנו בטוחים שגם להיפך. ההתעניינות ההדדית באה לידי ביטוי בכל הדרכים האפשריות.

אבלכם הוא גם אבלנו.
                                                                   בברכת חברים
                                                            הקיבוץ המאוחד גליל-ים
14.10.1976

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב