חסר רכיב

גבי (גבריאל) הרמן

גבי (גבריאל) הרמן
- כ"ט ניסן תשמ"ח
01/08/1917 - 16/04/1988
גבי הרמן, דברים על קברו

בשבת הממה את הקבוץ הידיעה כי הלכת לעולמך, גבי.
לא נתפסת ולא מובנת הליכתך הפתאומית, פשוט, הנחנו כי איש בריא היית!
הכרתי את גבי בשנים האחרונות בעבודה משותפת, בתחילה כיועץ מומחה לבעיות הבניה, שנתקלתי בהן ויותר מאוחר כמנהל חשבונות, שכל חשבונות הבניה עוברים תחת ידו לביקורת ולהערות!
כבר בראשית עבודתנו, התבררו לי תכונותיו האופייניות: הראשונה - קשה ובלתי מתפשר. אותה תכונה המרחיקה רבים משולחנו, כי מי אוהב ביקורת ללא פשרה?...
גבי אינו מוצא מנוחה וכואב לו, על שהקבוץ אינו מכיר בו וביכולתו לתרום מכישוריו בתחום ההבניה, אותם הוא מבין ואותם הוא חי בכל רמ״ח שלו.
האכפתיות והכאב האישי הם לא רק על אי ההכרה בו, אלא על העניינים עצמם, על הכספים היקרים שהולכים לאיבוד.
בשיחותינו המקצועיות הקצרות - ולא תאמינו - אך היו לנו שיחות קצרות ומאוד יעילות - למדתי גם כמה רבות ידיעותיו וערנותו לנעשה בארץ.פעילותו של גבי בקבוץ אינה מוצאת ביטוי, אך בשיחות איתי הוא מגלה "איכפתיות אין סופית" לקיבוץ. 
דעותיו והשקפותיו המפוכחות באות לידי ביטוי בשיחות והערות על הפרוגרמות לפרוייקטים השונים. ומתגלה, בהם איש מקצוע אשר השקפת עולם ואידיאלים מנחים, את גישתו לכל!
גבי ממעיט לדבר על המשפחה בפגישותינו.
לפני שבועיים, לראשונה במילים ספורות, מדודות, הייתי אומר הוא רומז על בעיות אפשריות בקליטתם של דני וסיגל. מציע דרכי פעולה. היה רוצה להיות מעורב ולעזור בפתרונות, אך נרתע מלעשות זאת באופן ישיר, מבין את המגבלות. והצעותיו ממש נראו
לי. אבל, כאמור, בכל הנוגע למשפחה היה סגור מאוד והקרין רגישות רבה.

גבי בעבודה. בתקופת היכרותנו היה פעיל במחלקת הבניה של התק"ם, מבקר חשבונות של פרוייקטים של בניה בקבוצים השונים.
ואז זורמת אינפורמציה מבחוץ על כישוריו, יכולתו ותרומתו, מרכזי בניין וחשבים מעבירים, בכתב ובע"פ, מסר ברור וחד-משמעי: בעל מקצוע עם יכולת מרשימה, וכמובן - קחבוצים נוספים מבקשים את שרותיו, דבר שנותן לו סיפוק רב לצד האכזבה המוכרת של אין נביא בעירו!
אבל - לנו הייתה עבודה משותפת, בה הוא מסדר ומארגן את החומר ואת הניירת באופן מופתי. ואני מגלה עד כמה הוא יעיל דייקן וחסכן, מה שנראה ניגוד לדיבורו הכבד והלא - ברור לפעמים.
התרשמתי מהבנתו בפירוש חוזי הבניה, כתבי הכמויות והחומר הנלווה,ומיעילות הביצוע ,שדוגמתה איני מכיר! 
היה מבצע בשעות ספורות עבודה שהערכתי אותה בימים.
במאבקים עם עמיתים למקצוע לעולם לא נטר טינה ולא השמיץ. היוקרה כמובן, חשובה, אבל גישתו הייתה ויכוח עניני, לא אישי, ולכן לא הבין טינה אישית כלפיו, כאשר הייתה. 
גם את אי שיתופו ואי ערובו בפעילות בקבוץ לא הבין ולא השלים איתם.
היו לנו גם "משחקים" משותפים נגד הקבלן ונגד המפקח, הגשת תביעות נגדיות. הוא היה ממציא את הרעיונות לפי בקשתי ואני הייתי מנסח, משפץ...

לאחרונה, בשבוע האחרון, התלונן שלא עומדים לו כוחותיו לראות ולשמוע את הנעשה, ושהדבר פוגע בבריאותו. האם ניבא לו ליבו, ואנו לא ידענו?
עומדים ליד קברו וממאנים לקבל.
איש בן שבעים צעיר עדיין, עירני ותוסס כולו.
צר לנו מאוד, וליבנו עם המשפחה.
בעז שקדי

במועדון חברים - טושקה, סוניה וגבי הרמןגבי הרמן
חמש עשרה שנה עבד גבי אתנו במועצה אזורית "גלבוע".
גבי בנה את בית המועצה. בנה את בית המדעים בבית הספר המשותף "אורט" בעמק-חרוד.
גבי בנה במועצה מרפאות, כתות, מועדונים, הרבה מקלטים ואת כל מבני הצבור שהמועצה היתה צריכה לעשותם.
בפרוייקט אחרון גדול, בנה גבי את כל בית הספר היסודי בכפר הערבי תמרה (יזרעאל). גבי, כדי להגיע לעבודה עשה כל בוקר 60 ק"מ. כמובן, בסוף אותו יום, 60 ק"מ חזרה. גבעת חיים אחוד - מועצה אזורית ''גלבוע".
גבי היה אצלנו אלוף הדייקנים. למרות המרחק, גבי היה זה שפתח בבוקר את בית המועצה לפני שעת הפתיחה הרשמית וכך יום יום.
לגבי היו תכונות של בעל בית ובעל מקצוע מעולה. אצלו למקלטים בתענך (למרות מי תהום גבוהים) מים לא חלחלו, מפני שתמיד פיקח כך שיבוצע בהתאם לאחרון פרטי המפרטים של המהנדסים ולפי בדיקת הטכניון.
הקבלנים כבדוהו מאד וגם התייעצו איתו, ואוי לו לקבלן שניסה "להרוויח" על חשבון הטיב. וכך רכשנו לו הערכה, כולנו, מהנדסים והנהלת המועצה.
איסורים של גבי לגזברות היו ידועים כבדוקים מקצועית ומהימניים.
מבקר משרד הפנים ומבקר המדינה ציין לשבח את עבודת המחלקה הטכנית, וידענו שבפרט משום שהבקורת לא מצאה פגם במכרזים ובחסכונות הקבלנים. במקום שזרם הכסף הגדול... במועצה.
גבי עבד אצלינו עד שיצא לטיפול רפואי ברגליו ובו זמנית הגיע לגיל מכובד לגיל הפנסיה. לו החוק לא היה מחייב לצאת לפנסיה ודאי היה ממשיך. אך כך הוא הדין.
הייתי עם גבי בקשר גם בתקופת עבודתו במחלקה לתכנון בתק"מ. כשנפגשנו, לפני שדברנו על עבודתו, גבי התעניין לדעת על הנעשה אצלינו, היות, והוא הכיר את הנוף האנושי והנוף הגאוגרפי במועצה. רצה לדעת את כל הפרטים. מה נשמע במושב "גדיש" בתענך, וכיצד נפתרה בעיית בית העם במושב "פרזון", והאם יש ביוב מרכזי ב"כפר-יחזקאל", ומה הושלם בכבישים בכפרים הערביים, ובקבוצים וכן הלאה.
שעה ארוכה כך שהרגשתי עצמי כמשוחח עם אחד משלנו. דבר שמחזיר את גבי לתקופה יותר צעירה שלו, ולנוסטלגיה הרי כולנו שבים מפעם לפעם.
במפתיע אבדנו חבר. בשם המועצה שני חבריו לווינו את גבי הרמן ז״ל בדרכו האחרונה והנחנו זר פרחים לזכרו.
תנחומינו למשפחתו ולקבוץ גבעת-חיים אחוד.
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
                   
משה אבן-צור (גבע)

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב