כניסת חברים ותושבים

נעה רז-מלמד 14.4.12
נועה מלמד 
חדר טבע
8.4.2012  - 2.6.2012
פתיחה: שבת, 14.4.2012 , שעה 12:00
שיח גלריה עם האמנית, שבת , 12.5.2012


חדר טבע   /   נעה רז- מלמד
העבודות הנוכחיות ממשיכות רצף חקירה שבה עוסקת האמנית כבר זמן רב, ואולי הוא בכלל טבוע בה מאז היותה ילדת טבע, הילדה שהטבע הוא אינטגרלי לחייה.
המשיכה לטבע,  העוצמות שבו, התרגום שלו לשפה חושנית, אמנותית, הם אולי הטריגר העיקרי לסדרת היצירות הנוכחית. הצופה, כמו האמנית עצמה, נתון למרחב פרשנויות של היצירה. קסם מיוחד שמפעיל מימד של הפתעה על הצופה, הוא גם זה שמעשיר את האמנית בתהליך יצירתה, וגורם לעוד ועוד תולדות של דימויים והקשרים היוצרים רצף סיפורי פנימי בין העבודות.
בהתבוננות נוספת, במבט יותר מעמיק נמצא שהסיפור שמנסה האמנית לספר לנו הוא לא רק על מושא חקירתה, אלא גם על המרחב שבו היא פועלת, ובעצם להבין את הקודים שבהם פועלות ההירארכיות מסביבנו – בעולם החי, הצומח, בעולם התרבותי שמקיף אותנו. 
'חדר הטבע' במקורו היה ניסיון להביא לשדה החינוך על מגש של כסף את הטבע הפראי, הגולמי. האם זה בכלל אפשרי? האם נוכל לקיים בתרבותנו גם את המקור וגם את עיבודו?  
נוצר כאן כעין מעגל סגור, ברוח הימים האלו היינו אומרים 'חד-גדיא' אוניברסלי. המקור הופך לייצוג, האוביקט הופך לדימוי, הטבע מעמיד לפנינו את הגלגולים השונים שלו החל בבריאה וכלה במוות, ובתוך כך מנהלת האמנות דיאלוג עם עצמה. שגם בה מתהפכות היוצרות בתהליך היצירה, מן החי אל החנוט והמשומר.  
בתהליך החקירה שלה מעלה האמנית הרהורים שמעסיקים את האמנות דורות רבים  = בדבר טיבה של יצירה אמנותית, האם לדבר עצמו יש ערך בגלל שהוא המקור, ומהו המעמד של החיקוי מול המקור. וכך, מתוך עולם החי והצומח מתעוררות שאלות של האמנות על עצמה וטיבה. 
את הדיאלוג הזה בין החי לאדם, בין הגולמי למלאכותי, בן הטבעי למעובד – מעלות העבודות בנגיעות מאד זהירות, ומציפות הרהורים רבים במתבונן. 

חנוש מורג, אפריל 2012
 
 
 

 
מיכל