כניסת חברים ותושבים

לאה מרמלשטייו ירחי 15.7.11
לאה מרמלשטייו ירחי
מדרש שבר
15.7.11 - 10.8.11
פתיחה : שישי  15.7.11 בשעה 12:00מיכל