כניסת חברים ותושבים

מערכת אתר

אחראית האתר: היידי עפרון, מנהלת מידע

מנהלת אתר: טלי סופר talisofer@gmail.com הגדרת תפקיד

השתתפו בצוותי החשיבה לאורך השנים: יפעת הישראלי, שי רחמני, רן זילבר, דויד שרון, יורם פארן, ערן נבון, שלומית לוי ארזי

עיצוב הלוגו: לילך יגודה פינקו

תרגום "אודות" לאנגלית: פאם בני

סרטים מגלי גבעה: בוצי ברות, יוסי רום , זיו שחר