כניסת חברים ותושבים

מים, ביוב, כיבוי אש

להלן פרוט בעלי מקצוע ובעלי אחריות לתחומים השונים:

 

תשתיות הקהילה בתחום המים  וכיבוי אש 

שרון בר שלום אחראי על אספקת מים לבתי החברים ולמוסדות,

ומתן תשובות לכיבוי אש.

 

שירותים הניתנים במסגרת השוטפת:

1.    אחזקת מערכת המים וכיבוי האש בקיבוץ.

2.    קבלת דיווחים על פיצוצי צנרת ובעיות אחרות במערכת הציבורית.

3.    בעיות לחץ מים או/ו העדר מים בבית.

4.    קריאת מונים ובקרה.

 

מה מוגדר כחרום שענף המים אמור לתת לו מענה מידי כחלק מהגדרת התפקיד?

1.    פיצוצי מים, אי אספקת מים, לחץ מים.

 

פרטי התקשרות:

טלפון: 054-2999288

מייל: h2o@m.ghi.org.il

תא דואר: 711

ימי ושעות פעילות למתן מענה לבעיות שגרתיות (לא חרום):

ימים א' - ו' בשעות היום.

 

חיובי מים :על כל שינוי במספר הנפשות בבית , יש לעדכן את שרון בר שלום

במייל h2o@m.ghi.org.il או בתא דואר  711 בתוספת צילום תעודת זהות כולל ספח .

 

עדכון ינואר 2020:

מחירי המים יעודכנו בהתאם למחירון רשות המים  – 

המחיר לצריכה פרטית למגורים הינו תעריף רשות המים. 

מחיר קוב מוכר (מסובסד) ביתי א' - 3.237 +מע"מ, 

מחיר קוב נוסף ביתי ב' - 8.430 +מע"מ. 

                                              

  

רשת הביוב

באחריות חזי אחיטוב,    נייד : 050-7222246


הסבר לגבי אגרת ביוב המשולמת למועצהתיקוני שרברבות בבתים ובמוסדות

 ע"י פניה לאחד מבעלי המקצוע שלהלן,

או לכל שרברב אחר (באחריות המזמין)

 

יורם בוכהולץ –נייד:    050-7590369

 

ליאור ערבה -  נייד:    050-7240876