כניסת חברים ותושבים

חוגים בביה"ס (1975)
חוגים בביה"ס (1975)