כניסת חברים ותושבים

להזדקן ביחד (1993)


הסרט הוא עבודת גמר של ליאור תירוש