כניסת חברים ותושבים

ענפי החקלאות בגח"א (1994)


הפקה : גלי גבעה