כניסת חברים ותושבים

סיכום שנת 1988
סיכום שנת 1988


הפקה: גלי גבעה