כניסת חברים ותושבים

יומניוז 9.1995
יומניוז 9.1995


הפקה: גלי גבעה