כניסת חברים ותושבים

מה קרה בקיץ ? (1990)
מה קרה בקיץ ? (1990)


הפקה : גלי גבעה