כניסת חברים ותושבים

עבודות גמר קבוצת זית (1993)
עבודות גמר כיתת זית (1993)

חלק אחלק ב
עבודת גמר במחול - נגה מדיני