כניסת חברים ותושבים

טקס הבאת הביכורים (2011)

רכבת התינוקות