כניסת חברים ותושבים

אנדרטה לנספים בשואה


הפקה : גלי גבעה