כניסת חברים ותושבים

גבעת חיים 1932-1947


מארכיון המדינה