כניסת חברים ותושבים

משאל רחוב בנושא מיחזור (1994)
משאל רחוב בנושא מיחזור (1994)