כניסת חברים ותושבים

יומניוז 2.1992 : שלג, הצפות ואופנים
יומניוז 2.1992

הפקה : גלי גבעה