כניסת חברים ותושבים

פינדה שפע - קיבוץ של פעם 1992


הפקת : גלי גבעה