כניסת חברים ותושבים

טיול אופנים (1992)

הפקה:גלי גבעה