כניסת חברים ותושבים

הקמת נווה נועם (1991)
הקמת נווה נועם (1991)

הפקה :גלי גבעה