כניסת חברים ותושבים

שלמה ברגר יוצר בגרוטאות (1995)
שלמה ברגר יוצר בגרוטאות (1995)

הפקת גלי גבעה