כניסת חברים ותושבים

ט"ו בשבט תש"ב- 1952: הראשון בנקודה (1995)
ט"ו בשבט תש"ב- 1952: הראשון בנקודה (1995)


הפקת : "גלי גבעה"