כניסת חברים ותושבים

מרוץ הלפיד ומפגן אש (2004)
מרוץ הלפיד ומפגן אש (2004)


הפקה: גלי גבעה


במידה והסרטון נעצר בזמן הצפייה:

1.     העבר את הסרטון למצב השהייה על ידי לחיצה על כפתור

      הפעלה / השהייה המסומן בחץ או לחלופין בשני קווים (משמאל למטה)

2.     המתן לטעינת הסרטון (בערך דקה)

3.     הפעל את הסרטון שוב