כניסת חברים ותושבים

אסיף לחג האסיף - סוכות (1993)


הפקת גלי גבעה