כניסת חברים ותושבים

חופש גדול (יולי 1993)

הפקה: גלי גבעה