כניסת חברים ותושבים

יומניוז  12.1990:  קטיף
יומניוז 12.1990: קטיף

 

הפקה: גלי גבעה

 

במידה והסרטון נעצר בזמן הצפייה:

1.     העבר את הסרטון למצב השהייה על ידי לחיצה על כפתור

      הפעלה / השהייה המסומן בחץ או לחלופין בשני קווים (משמאל למטה)

2.     המתן לטעינת הסרטון (בערך דקה)

3.     הפעל את הסרטון שוב