כניסת חברים ותושבים

פעילות גופנית (1993)
 

 

הפקה: " גלי גבעה" : אדם הישראלי, עמית פארן, יוסי רום

 

במידה והסרטון נעצר בזמן הצפייה:

1.     העבר את הסרטון למצב השהייה על ידי לחיצה על כפתור

      הפעלה / השהייה המסומן בחץ או לחלופין בשני קווים (משמאל למטה)

2.     המתן לטעינת הסרטון (בערך דקה)

3.     הפעל את הסרטון שוב