כניסת חברים ותושבים

רודה שחר מסיימת 30 שנות עבודה בחדר אוכל (1993)
רודה שחר מסיימת 30 שנות עבודה בחדר אוכל (1993)

 

צילום: חגי דור , עריכה: יוסי רום , הפקת גלי גבעה

 

 

במידה והסרטון נעצר בזמן הצפייה:

1.     העבר את הסרטון למצב השהייה על ידי לחיצה על כפתור

      הפעלה / השהייה המסומן בחץ או לחלופין בשני קווים (משמאל למטה)

2.     המתן לטעינת הסרטון (בערך דקה)

3.     הפעל את הסרטון שוב