כניסת חברים ותושבים

מדידת גשם תשע 2009-10


כמויות גשם יומיות לחורף 2009-10

תאריך

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

1

 

 

13

 

 

 

 

 

2

 

 

80

 

 

 

 

 

3

 

 

6

2

 2

7

 

 

4

 

 

1

 

11 

 

 

5

 

 

 

13

 

 7

 

 

6

 

8

 

51

 

 

 

 

7

 

 

 

50

 

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

 

9

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

 

12

 

 

2

16

 

 

 

 

13

 

 

 

3

 

 

 

 

14

 

 

1

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

1

 

 

 

 

 

17

 

 

3

46

 7

 

8

 

18

 

 

 

18

18 

 

 2

 

19

 

 

 

 

17 

 

 

 

20

7

 

 

 

60 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 2

 

 

 

24

 

 

4

 

22 

 

 

 

25

 

 

 

 

1

 42

 

 

26

 

 

 

 

 

 18

 4

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

7

 

 

29

 

34

 

 

 

 

 

30

 

56

 

49 

 

 

 

 

31

 

22

 

 

 

 

 

 

סה"כ

7

120

111

278 

137 

92 

14

 

סה"כ מצטבר

 

127

238

516 

 653

745

759

 

 

נמדד ונמסר ע"י רינה נבון