כניסת חברים ותושבים

מנהלת לשכה - תמי הורוויץ

תמי הורוויץ היא מנהלת הלשכה/ המזכירות.


הגדרת תפקידים ותחומי אחריות של המזכירות:

ניהול המשרד הראשי, מרכז מידע כללי. מתן מענה אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי למנהלי הקיבוץ ובעלי תפקידים.

אחריות כוללת על מבנה המנהלה.

 
שירותים הניתנים במסגרת השוטפת:

1. תאום פגישות אישיות וכלליות עם המנהלים.

2. קבלת פניות חברים ותיווך עם הגורם המטפל.

3. טיפול בבקשות שונות של חברים ותושבים (הנפקת אישורים ומכתבים פורמליים של הקיבוץ וכיו"ב).

4. אחראיות על קבלת מידע והפצתו לגורמי ניהול הרלוונטיים.

 
מה מוגדר כחרום שהמזכירות אמורה לתת לו מענה מידי כחלק מהגדרת התפקיד?

נושאים קריטיים או בטיחותיים מכל סוג שלא קיבלו מענה מהגורם האחראי.

 
פרטי התקשרות:

טלפון:  שלוחה 4, 04-6369595, 050-7992528

פקס: 04-6369791


תא דואר: מזכירות 786


שעות וימי פעילות: 

ימי א-ה בין 08:30 – 16:00

ימי ו'  - יש לטלפן מראש.


 
תמי הורוויץ