כניסת חברים ותושבים

חשב - אבי

אבי פרנקל,  מטפל בהלואות הקבוץ, מגע שוטף עם הבנקים,

טפול בנושא המסים, פנסית הקבוץ, העברה לישראכרט.
 
שעות וימי עבודה: ימים א-ה,    בשעות  8:00 – 11:00
                

יצירת קשר:

טלפון:   04-6369598

דוא"ל:   avif@m.ghi.org.il