כניסת חברים ותושבים

משאבי אנוש - אילת וולובסקי
אילת וולובסקי, מנהלת מש"א בקיבוץ.

ניהול משאבי אנוש הוא תחום המתבסס על הבנת תהליכים ומודלים ארגוניים וכן על הבנה מעמיקה של התנהגות הפרט.
מנהל משאבי אנוש מביא תחום ידע זה לתוך הארגון (=הקיבוץ), ומיישם אותו לשם השגת מטרות הקיבוץ- הקהילה והענפים.
כמנהלת משאבי אנוש, בכוונתי לחשוף את מנהלי הענפים השונים בקיבוץ לכלי ניהול והנעה חדשים ולהטמיע דרכי עבודה, אשר תאפשרנה את הרחבת ארגז הכלים קיים.

ברמת הפרט - שאיפתי היא להביא למקסימום את יכולתו של כל חבר לממש את יכולותיו ולהתפרנס בכבוד.

כחלק מצוות ההנהלה - אני מחוייבת להעצמת מנהלי הענפים ודרכם – להעצמת הקיבוץ נוכח האתגרים וההזדמנויות שמציב בפנינו הקיבוץ המתחדש.

המנהלת שלי היא: שרון אולמן
שעות וימי עבודה: ג', ה'