כניסת חברים ותושבים

אוספים לחג האסיף (2000)

 

הפקה : גלי גבעה