כניסת חברים ותושבים

40 שנה למלחמת יוה"כ- כתבה בערוץ 2