כניסת חברים ותושבים

ערב ראש השנה תשע"ד (2013)
סרטון לערב ראש השנה

מצגת חברים החדשים (שכונת הבנים השניה)


מצגת "משפחות" (הוקרנה בבית הקפה)