כניסת חברים ותושבים

חופש גדול (יולי 1993)

 

הפקה: גלי גבעה