כניסת חברים ותושבים

מרץ 1989


3

בתכנית "גלי גבעה" בין השאר: שנת שיא בגת; האיש שלנו במשטרה.
4
בכדי לחזק את הקשר עם קיבוץ רביד התקיים טיול משפחות לשם.
6
התחלת דיון חוזר על נווה נועם.
7
טיול ותיקים לחפירות בית שאן, לחצר כינרת ולחצר משוחזרת של דגניה א'.
בהצבעות בקלפי נתקבלו חלק של ההצעות לשינוי התקציב האישי.
27
האסיפה החליטה ברוב קולות להעביר חלק גדול של ההצבעות מהאסיפה לקלפי.
31
"חזיז ורעם" נשף פורים בבית וינה.