כניסת חברים ותושבים

ינואר 1989
20
שבוע טבע בתכנית ט"ו בשבט – תערוכת בולי טבע, ערב בישול צמחים, תערוכת וורדים, הרצאה על נחלים והנטיעות המסורתיות.
21
ערבית מוסיקלית בביצועו של יונתן אופיר, על יד הפסנתר אהרון צדוק.
22
"דרבי" כדורגל בין גח"א והמאוחד.