כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1988
1
תוצאות הבחירות לכנסת במשק: מערך 47, רץ 39, מפ"ם 17, כל היתר 22.
4
ערב "קאונטרי בלוז" עם פם, מרג'י ואמן הבלוז אד קופר עם נגנים מבחוץ.
14
טיול ותיקים לעין גדי ולמרחצאות.17
המועצה אישרה את התכנית לעיבוד תוצרת חלב לשימוש ביתי.
20
ישיבה משותפת של המזכירות, המועצה ומוזמנים נוספים בעניין מיסוי מיוחד בתק"ם.