כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1988
11
על הדשא ליד בית וינה קיבלו את ראש השנה בהבזקי אור משנת תשמ"ח.
16
אסיפה חגיגית הוקדשה לפעולה התרבותית במשק. ציון 3 שנים לסיום עבודתה המבורכת של ימימה גשן כמרכזת תרבות.
20
בליל "כל נדרי" ערב חשבון נפש על בעיות הקיבוץ.