כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1988
1
המועצה אישרה את המגמה להעביר את כל המצרכים הנרכשים בתשלום לכולבו.
13
האסיפה הראשונה מוקדשת לשינויים בחינוך.
29
במועצה התקיים דיון עם אריק רייכמן - מנהל 'גרנות', על הכישלונות וההצלחות ב'גרנות' בעבר ובהווה.