כניסת חברים ותושבים

מרץ 1988
4
נשף פורים "במועדון הזבל" בבית וינה.
6
במועצה אושרה הצטרפות המשק לתכנית א.ה.ל (אשראי הולם להתיישבות).
19
כנס "היונים" במפלגת העבודה במעיין צבי בהשתתפות חברים רבים מגח"א.
23
באסיפה הוחלט על כניסת עובדת סוציאלית מחוץ למשקנו.
25
ביקור גומלין של חברי גח"א בבקעה אל גרביה.