כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1987
6
ערב "אלגרו" בהשתתפות תזמורת הנוער של קריית טבעון.
14
אחרי 5 אסיפות בהשתתפות ממוצעת של 150 חברים, הוחלט לדחות את הערעור בעניין "נווה נועם", ב- 75 קולות בעד הערעור ו- 22 קולות נגדו.
15
פגישה ראשונה במועדון בנושא: קיבוץ, חברה, מדינה.
התחילו לפעול חוגי החורף, השנה גם בנושאים עיוניים.


27
הופעלה תחבורה ציבורית פנימית של מכונית חשמלית להסעת המבוגרים המתקשים בהליכה.