כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1987
1
גרעין "מול נבו" הגיע למשק.
4
"בית פתוח" – פגישות בבתי החברים המוקדשים לנושאים שונים.
השנה הונהג שי אחד לראש השנה, במקום חבילת דברים טובים מוצר בר קיימא לפי בחירתך.
23
ערב ראש השנה, מסיבת חג בבית וינה שבמרכזה מסכת: "מה נבקש ומה נייחל".
24
ערב "שקדים וצימוקים" – שירה וקריאה באידיש.26
אסיפה חגיגית לקבלת 8 חברים חדשים. בהמשכה שיחה עם אבישי גרוסמן "האם לקיבוץ יש זכות קיום".

28
האסיפה הראשונה בעניין הערעור על בנית "נווה נועם". השתתפו 100 חברים.