כניסת חברים ותושבים

יולי 1987
1
תערוכה של הכיתות המקדמות לסיום שנת הלימודים.

בחדר האוכל ערב "לטעמי", 4 בנים הגישו תכנית – כל אחד לפי טעמו האישי.

סיור ותיקי המשק במערות המסתור, במוזיאון ביד מרדכי ובחוף אשקלון.
נרכש מרסס "דגן" ענק לכותנה המסוגל להחליף את רוב ריסוסי האוויר.
20 
נתקבלו לחברות 9 בנים מסיימי כיתה י"ב, 10 מסיימים העדיפו להתקבל רק למועמדות.
24
חג המשק בוצע על ידי בוגרי י"ב. הייתה גם תערוכה של יצירותיהם.
25
אסיפה חגיגית לקבלת הבנים שבהמשכה רב שיח על משמעות השותפות הקיבוצית.
31
בחדר האוכל רב שיח על "עשרים שנה שחרור או כיבוש".

חם ביולי...