כניסת חברים ותושבים

יוני 1987
2
ערב שירה על יד הבריכה בניצוחו של גדעון אפרתי והשתתפות חבורת הזמר.
13
באסיפה שבה השתתפו כ- 190 חברים הציג צוות "אד הוק" את הצעתו להרכב המזכירות.
ההצעה לבחור את תמר שפע למרכזת עבודה ולהוציאה ממערכת החינוך התקבלה ב- 88 נגד 73 קולות.
19
ערב דרום אמריקאי בחדר האוכל.
20
יום ספורט לסוסים ערביים ב"היפודרום" ליד משק הילדים לזכר יואל מצפון.
26
ערב עם מאיר שלו לרגל הופעת ספרו "התנ"ך לחילונים".
27
באסיפה התקבלה הצעת המזכירות לקבלת זוגות צעירים.