כניסת חברים ותושבים

פברואר 1987
3
במזכירות הוחלט על תלוליות נוספות בכבישים הפנימיים להגברת הבטיחות.4
חג בהודיה עם גמר השיפוצים בבית האימון והעברתו לביקורת ממוחשבת.
התחיל גיוס החורף בגת.
13
"סדר ט"ו בשבט" בבית וינה.
21
טיול ט"ו בשבט למשפחות בהר הכרמל.