כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1986
5
"עלי גבעה" בתכנית עשירה ומגוונת, בליווי שירתן של פאם ומרג'י בשירי "קנטרי".
15
אסיפה מיוחדת עם נציגי מזכירות התק"ם בעניין המיסוי המיוחד לעזרת משקים במצוקה כלכלית.
19
שנה להופעת "בתוככינו".20
פורסמה הפרוגראמה לאולם הספורט.
26
מרוץ הלפיד הראשון בגח"א, ואחריו תהלוכת לפידים ומפגן אש על יד מגרש הסקווש.

סיכומים אישיים
נולדו: 7.1 – יעל דייג, 7.1 – רועי שקדי, 4.3 – יובל יגודה, 3.5 – עדי ומעיין מלי, 16.6- אמיר בליך, 10.8 – עמית תירוש, 12.8 – חמוטל ברות, 3.9 – גיל סיוון, 11.9 – ניגון בן אור, 11.10 – כרמל קארי, 24.10 – תמיר פרץ, 2.11 – דניאל מדיני, 7.11 – מיכל הורווויץ, 22.11 – יפתח ידיד.
נפטרו: 15.1 – אטה מירון, 17.6 – יונה לנדסברג, 19.9 – יעל שמידט, 10.7 – רן לוי, 11.7 רבקה קראוס, 19.10 – שאול שיין, 20.10 – זיגי קאול, 19.11 – שושנה ולטש, 18.12 – מלכה קורנשטיין.
בני 70: 24.2 – אבנר לס, 9.4 – מרדכי שקדי, 18.4 – הילדה מירון, 10.5 – אריה דוד.
בני 80: 28.5 – אהרון מדיני.

חורף בחלון הראווה בחדר האוכל